Ankenævn for biler

Ankenævn for biler behandler forbrugerklager vedrørende køb og reparation af biler. 

Formålet med klagebehandlingen er primært at finde en forligsmæssig løsning. Kun i de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, bliver sagen behandlet og afgjort af ankenævnet. 

Ankenævnet består af en nævnsformand, der er dommer, samt et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser.

Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Dansk Bilbrancheråd og AutoBranchen Danmark samt af forbrugerorganisationen FDM (Forenede Danske Motorejere).

 

Se mere på https://www.bilklage.dk/Forside